Zavedamo se, da so zaposleni pomembni steber podjetja. Sodelavci s svojimi idejami prispevajo k kreativnemu vzdušju in prispevajo k nenehnim izboljšavam procesov, h katerim smo vsi usmerjeni. Vsi skupaj se trudimo, da svoje naloge opravimo po svojih najboljših močeh in si medsebojno pomagamo. Tako vzdušje nam pomaga rasti osebno in skupaj s podjetjem.

2003

Ustanovitev podjetja

ustanovitev podjetja, pričetek dela z enim strojem in 2 zaposlenima

2006

Selitev v nove prostore

selitev v nove proizvodne prostore (250m2) in portalni stroj Hartford HB 2150 SG, 10 zaposlenih

2007

Nakup dodatnih proizvodnih prostorov

nakup dodatnih proizvodnih prostorov (250m2) in nakup novega 5-osnega stroja TOS KURIM FUQ 125-K/4

2009

Nakup IXION TL 1004

nakup rabljenega stroja za globoko vrtanje IXION TL 1004

2011

Sejem EUROMOLD

prvič se predstavimo na sejmu EUROMOLD v Frankfurtu

2012

Izgradnja novih proizvodnih prostorov

izgradnja novih dodatnih proizvodnih prostorov (500m2) in nov stroj za fine obdelave Hartford HSA 2215, ponovno se predstavimo na sejmu EUROMOLD v Frankfurtu,  21 zaposlenih

2013

Nakup Hartford MVP 13

nakup novega stroja Hartford MVP 13 za fine obdelave in 4 osnega stroja YOU-JI za stranske obdelave

2014

Nakup IXION IA3 TLF

nakup 5-osnega stroja za globoko vrtanje IXION IA3 TLF, 27 zaposlenih

2015

Nakup Hartford HSA 2215

nakup še enega portalnega stroja Hartford HSA 2215

2016

Nakup Hartford MVP 16 in DMG MORI DMU160 P duoBlock

nakup novih strojev Hartford MVP 16 za fine obdelave in  5-osnega stroja DMG MORI DMU160 P duoBlock

 

2017

Sprememba imena

sprememba imena v 3CNC, 35 zaposlenih

2019

Izgradnja novih proizvodnih prostorov

izgradnja novih dodatnih proizvodnih prostorov (1200m2) in selitev vseh proizvodnih kapacitet na novo lokaciji v Neverke.

Kako se je začelo

Podjetje je bilo ustanovljeno septembra 2003 in lastniki od prvega dne ostajajo isti. Podjetje je nastalo zaradi ideje in prepričanja o nezapolnjeni tržni niši: ponuditi orodjarnam podporno storitev, to so CNC obdelave orodnih plošč.

Podjetje je pričelo svoje poslovanje v najetih prostorih z enim CNC obdelovalnim centrom in dvema zaposlenima. Nadaljevalo z nakupom novih proizvodnih prostorih, ki bodo že v kratkem postala premajhna in s širitvijo proizvodnih zumogljivosti.

Poslanstvo

Temeljno poslanstvo našega podjetja je ustvarjati novo vrednost. To bomo dosegali s stalnim vlaganjem v tehnologijo ter z nenehnim izobraževanjem in usposabljanjem vseh sodelujočih v poslovnem procesu. S tem ter z zagotavljanjem dogovorjenih dobavnih rokov in visoko kakovostjo naših proizvodov ustvarjamo pogoje za zaposljivost in nudimo ustvarjalne možnosti za uresničevanje strateških ciljev, ki jih neprestano dopolnjujemo.

TÜV SÜD

Prejemniki TÜV SÜD

Že leta 2009, ko smo prvič pridobili certifikat kakovosti smo se odločili, da bomo zavestno strmeli k nenehnim izboljšavam, ki jih uresničujemo na vseh nivojih naših proizvodnih procesov.

    tuv-sud-certifikat 3CNC obdelava z globokim vrtanjem