Namen naložbe je vlaganje v digitalizacijo poslovanja v verigi podjetja 3CNC d.o.o. Cilji naložbe so:

  • Izvedba digitalne transformacije v podjetju z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih,
  • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov,
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sofinanciranje operacije: do 100.000,00 eur. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/.

mzgrt
podjetniski_slad_2
eu_razvoj